Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.rybar.sk

 

1. Predávajúci (prevádzkovateľ)

Sídlo firmy a fakturačné údaje:

Rybár s.r.o. 

Vyšehradská 4, 851 06  Bratislava

IČO:                  47160420  

IČ DPH:             SK2023852919

E-mail :             roman@rybar.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo:  91849/B

Prevádzka:

Rybárske potreby Rybár

Vyšehradská 4, 85106 Bratislava

E-mail :             obchod@rybar.sk

Telefón:           +421 911 140 822

Web:                www.rybar.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

fax č.: 02/ 58 272 170

e-mail: ba@soi.sk

 

2. Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky" alebo „OP") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.rybar.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.rybar.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

3. Spôsob objednávania

-        Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu obchod@rybar.sk , kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

-        Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

-        Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

-        Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

-        Doručením potvrdenia o akceptovaní objednávky („Potvrdenie objednávky") kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.rybar.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

-         Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujmu uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Po vyskladnení objednávky dostanete automatický e-mail o odoslaní tovaru. Ak by Vám tovar nedošiel v uvedenej dobe neodkladne nás kontaktujte.

-        Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď.

4. Storno objednávky

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodina to takto:

-        Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou.

-        Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

-        V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

-        Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 

5. Registrácia

-        "Vyhlasujeme, že dáta poskytnuté kupujúcim pri registrácii slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovo obchode www.rybar.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.“

-        Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.rybar.sk.

-        Ponukové e-maily budú zasielané maximálne raz týždenne a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1000 kB.

-        Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@rybar.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

-        Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

6. Dodacie podmienky

-        Výrobok, ktorý je skladom expedujeme spravidla do 3 pracovných dní.

-        V prípade že produkt nie je skladom, budeme Vás informovať telefonicky alebo mailom  ohľadom dostupnosti tovaru u dodávateľa. V takom prípade je predpokladaná doba dodania do 14 dní, najneskôr však do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný.

-        Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednotlivo. Ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len tovar skladom (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu alebo telefonicky a preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu a telefónne číslo).

-        V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

-        V prípade vybavenia Vašej objednávky Vám bude zaslaný automatický e-mail.

-        Stav vašej objednávky si môžete pozrieť po zaregistrovaní.

-        Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

-        Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

-        Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom

-        Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 týždňov, odporúčame vám informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

-        POZOR! Pokiaľ je balík pri preberaní viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ Rybár s.r.o. zodpovednosť.

 

7. Spôsob doručenia a poštovné

a)     Osobný odber na predajni Rybárske potreby Rybár, Vyšehradská 4, 851 04 Bratislava

b)     Prepravnou spoločnosťou „Kuriérom“

Pri osobnom odbere je možné objednávku vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť na kamennej predajni Rybárske potreby Rybár počas otváracích hodín (mimo túto dobu len po vzájomnej po dohode).

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. IČO: 36624942, DIČ: 2021797140, IČ DPH: 2021797140,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S.

Poštovné je účtované vo výške 4,00 € s DPH. Balné neúčtujeme. Pri objednávke nad 60,00 € poštovné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do iných krajín poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivých zón štátov, do ktorých zásielku posielame. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

 

8. Ceny a možnosti platby

Všetky ceny tovarov sú platné a uvedené vrátane DPH. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje tlačových chýb a právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom spôsobu dopravy.

a)     Možnosť platby dobierkou - Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

b)     Možnosť platby v hotovosti respektíve platobnou kartou - v prípade osobného odberu na predajni

c)     platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

9. Rozpor s kúpnou zmluvou

-        Pokiaľ zákazník dostal iný výrobok, než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobku), alebo dostal výrobok s chybou, bezodkladne nás bude o tom informovať písomne vypísaním reklamačného formulára (vypísať tu) alebo telefonicky.

-        Po dohovore s predávajúcim ohľadom vyzdvihnutia zásielky, zákazník zašle výrobok (tovar) späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a ostatnými priloženými dokladmi. Všetko na náklady predávajúceho.

-        Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.

-        Bezplatne Vám zašleme výrobok správny (resp. nepoškodený).

-        Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

-        Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na základe ustanovenia občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky alebo faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí v tvare IBAN. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania: napr. dátum doručenia je 1.6., posledný deň tovar odoslať tzn. predať k preprave či osobne vrátiť v sídle prevádzky je 15.6.). Následne predávajúci  do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkovi vráti späť kúpnu cenu výrobku dopredu dohodnutým spôsobom. Vrátený tovar však musí byť nepoškodený, bez známok používania spolu s dodacím listom.

-        V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (vid. odst.1), zašlite nám výrobok späť  nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe.

-        Pri zaslaní späť volte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.

-        Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

-        Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar ponížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§53 Občianskeho zákonníku). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.

-        Kupujúci nemôže odstúpiť podľa Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb, ak s ich plnením sa začalo s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

11. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

1.     Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.     Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.     Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá:

1.     Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.

2.     Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.     Za poškodenie zásielky zavinené dopravcom.

4.     Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

12. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.     Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne nám oznámiť.

2.     Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3.     V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

13. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 10. Obchodných podmienok - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru).

 

14. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ochrana súkromia

-        Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

-        Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

-        Pri používaní stránky internetového obchodu www.rybar.sk dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

 

Údaje, ktoré požadujeme:

-        osobné údaje: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto

-        kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa

-        prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

 

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa, a tie pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.

Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu www.rybar.sk a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie Vášho prístupového hesla nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.03.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.